Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Solfangeranlæg på skrå tage

Solfangeranlæg på skrå tage
Solfangere kan lægges op udvendigt på tagflader mod syd, s/ø-s/v af arkitektoniske hensyn.

Overvej og undersøg:

  • Om ejendommen ligger i et område med forsyningspligt ift. fjernvarme og naturgas
  • Balancen mellem solfangere og solceller ift. arealanvendelse af tagflade og hældning
  • Beregn økonomi med solfanger evt. med varmepumpe supplement ift. fjernvarme og naturgas