Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Om solenergi – hvad og hvorfor

Om solenergi

Solen er universets største energikilde og kraft/varmeværk

Solenergi: En vedvarende og uudtømmelig energikilde de næste 5 mia. år?

Solens lys kan i dag udnyttes til El-produktion via solceller.

Solceller består af grundstoffet silicium, tilsat bor og fosfor på siderne.

Sollyset danner et elektrisk felt i Solcellepaneler, som resulterer i en spændingsforskel.

Ved vandring af elektroner skabes jævnstrøm gennem et elektrisk kredsløb & fint metalgitter. Via en inverter omdannes jævnstrøm til vekselstrøm.

Solceller er CO2 neutrale i brug

Der afgives CO2 ifm. fremstilling af paneler.

Sol-strømmen bruges umiddelbart time til time, lagres i batterier eller sendes tilbage til det centrale El-net.

Den bedste økonomi fås ved at man bruger strømmen selv om dagn og lagrer overskud i batterier til aftenbrug.

Om solenergi

Tilbagebetalingstid på mindre end 10 år

Et solcelleanlæg kan betales tilbage på mindre end 10 år. SolarLightning leverer garanti i 25 år.

Forrentning af investering er typisk 6-9 % ved lidt større anlæg. Herved spares skatter, moms og afgifter. Desuden bliver du delvis selvforsynende, uafhængig af fossile brændstoffer og gavner såvel miljøet som din pengepung.

Solenergi er sund og bæredygtig fornuft

Solceller kan kombineres med solfangere, og herved kan du skabe et lokalt CO2 neutralt Kraft/ Varmeværk. Solenergi anlæg kan erstatte og bidrage til udfasning af de centrale og forurenende Kraft/Varmeværker, som udleder CO2 og medvirker til øget global opvarmning.