Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Om os

om Solar Lightning

Vision og Mission

Vi ønsker at skabe værdi og besparelser for vores kunder på et forretningsmæssigt grundlag. Solar Lightning ønsker at gavne miljøet og tager strategisk udgangspunkt i Brundtlandsrapportens 3 søjler samt Rioerklæringen: Miljø/teknologi, Sociale/bruger forhold og Totaløkonomi – anlæg og drift.

Vores mål at fremme brugen af vedvarende energi, energibesparelser, genbrug af regnvand og affald, og dermed bidrage til reduktion af brugen af fossile brændstoffer og 100 % Co2 reduktion.

Navnet “Solar Lightning” udtrykker naturens komplementaritet mellem solen, der skinner om dagen, og lynet, der glimter om natten.

Værdiskabelse og systemleverance

Solar Lightnings forretningsmæssige mål er min. 6 – 9 % startforrentning og simpel tilbagebetalingstid på 5,10 og 15 år for kunden/ bygherren.

Vores udgangspunkt er, at virksomheder, boligforeninger og institutioner skal spare min. 20 % årligt på forbrugsafgifter – med miljøgevinst i tilgift.

Vi rådgiver om og anlægger systemleverancer til boligforeninger privat eller almennyttige lejeboliger, andelsboliger eller ejerboliger og til erhverv, offentlige samt selvejende institutioner.

om Solar Lightning

Metode

Solar Lightning bruger Kubus modellen ved Innovation og NABC metoden. Need/Brugernes behov, Approach/interessetilgang, Benefit/gevinst for kunden og Competition/konkurrenceevne via kvalitetssystemløsninger, projektorganisation og lave omkostninger.

Kontakt

Ring endelig til Solar Lightning og få et møde og gratis tilbud, der passer konkret til dine og ejendommens behov for grøn og ren energi evt. efter en gennemgang.

Kontakt Solar Lightning på tlf nr: 6131268 eller mail md@solarlightning.dk