Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

DGNB Certificering

DGNB certificering af nye og eksisterende ejendomme

Bæredygtighed har direkte forbindelse til tallene på bundlinjen for ejendomme. Med en DGNB-certificering får du en synlig vægtning af de økonomiske kriterier i samspil med de miljømæssige, sociale, procesmæssige og tekniske kriterier.

I Danmark tilbyder Solar Lightning Consultants ApS DGNB bæredygtighedscertificering af nybyggerier og eksisterende kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse, undervisningsinstitutioner, daginstitutioner og byområder.

DGNB står for: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Det tyske selskab for bæredygtigt byggeri)

Alt efter formål og ambitioner med byggeprojektet kan du vælge mellem forskellige certificeringsklasser: Sølv, Guld eller Platin. Der opereres med op til 243 kriterier, og vi rådgiver om valg af strategi og niveau for din DGNB certificering og afgiver gerne tilbud herpå.

Førende certificeringsstandard for bæredygtighed

DGNB-systemet er udviklet af det tyske bæredygtighedsråd Deutsche Gessellschaft für Nachhaltiges Bauen, som blev grundlagt i 2007 i Stuttgart. I dag er ca. 1200 medlemmer tilknyttet systemet.

DGNB er en af verdens førende certificeringsstandarder for bæredygtighed i relation til bygninger og byområder. DGNB certificeringen er bygget op om Brundtland-rapportens holistiske definition af bæredygtighed, som vurderer bygninger og byområders bæredygtighed ud fra et såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Ved certificeringen vurderer vi bygningens totaløkonomi på baggrund af beregninger af dens samlede levetidsomkostninger (LCC), mens miljøeffekten fastsættes på baggrund af byggematerialernes samlede miljøpåvirkninger (LCA).

DGNB – Tilpasset til danske forhold af Green Building Council, Danmark

DGNB-systemet administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (DK-GBC), som har tilpasset de tyske kriterier til danske forhold med hjælp fra specialister fra den danske bygge- og ejendomsbranche.

Green Building Council Denmark, har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Solar Lightning Consultants ApS er medlem af den danske non-profit organisation GBC.DK Pr. august 2017 er der 281 medlemmer.