Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Om solfangere – varmt vand

try3

Systemløsninger

Ved at anvende solfangere kan du spare ca. 50- 70 % af den energi, du ellers ville bruge til opvarmning af vand. Solfangere består ofte af store, sorte panelflader med vand i rør, som opvarmes af solens stråler. Det opvarmede vand ledes til ejendommens varmvandsbeholder, bruges og returneres. I solfangerne cirkulerer vandet gennem et rørsystem vha. pumper. Vandet tilsættes glycol for at forhindre frostsprængninger. En variant er en aluminiumplade med rør i fladen, hvori væsken cirkulerer. Denne monteres bag på et solcellepanel og herved har vi et lille Kraft-Varme værk.

funktion diagram solfangere

Solfangere med vacuumrør

En anden teknologi er solfangere med vacuumrør. Et vacuumrør består af et dobbelt lag glas, som har en absorber placeret i et lufttom rum, der opvarmes til temperaturer på 50-100 grader C. De 2 lag glas skaber en vacuum-effekt, der effektivt forhindrer varmetab, som i en termoflaske. Glaslagene kan opfange solens stråler i længere tidsrum pga. deres runde udformning. Vacuum solfangere kan derfor udnytte solen tidligere om morgenen, senere om aftenen og i flere måneder end traditionelle solfangere. Effektiviteten forøges ved at anbringe en reflektor bag rørene, der kan blive op til 40 % mere effektive end traditionelle solfangere.
Solfangere med vacuumrør

Der er to slags vakuum solfangere:

1. Et selvcirkulerende system med vand i rørene, som opvarmer vand i en akkumuleringstank, der sidder ovenpå selve anlægget.

2. Et system med væske i et hult kobberrør, der er indført i glasrør, hvorved det opvarmer en væske, som cirkuleres med en pumpe.

I et anlæg som Solkrafts vacuumrørs solfanger går vandet direkte i vacuumrørene. Herved kan man undvære pumpe og kølervæske. Solfangeranlæg har vundet stadig mere indpas i Danmark ifm. lokale varmeværker.

fladtagvarmt

Energieffektiv lagring af varmt vand

En særlig udfordring er energieffektiv lagring af det varme vand. Dette gælder ikke alene i relation til skiftet mellem dag og nat, men høj grad også forskellen mellem årstiderne. Behovet for varmt vand til brugsvand og fjernvarme er som bekendt størst om vinteren og natten. Solen skinner mest om sommeren og kun om dagen. Lagring af energien kan bl.a. ske i større vandtanke, som er en relativ dyr tillægsinvestering. Ved at anvende lokale solfangere kan behovet for centrale varmeværker drevet af fossilt brændsel/ afbrænding af affald og brug af gaskedler reduceres.