Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Om Regnvand

Om Regnvand

Det forventes at nedbørsmængder vil øges med 30 % i fremtiden pga. temperaturstigninger der bevirker at sne på polerne og i bjergene smelter, så vi får Kraftige klimaskybrud i byerne og havene vil stige 0.5–1 meter.

Du bør etablere et regnvandsanlæg til tøjvask og toiletskyl hvis du:

  • Vil spare 30-40 % af dit vandbrug og driftudgift.
  • Mener at rent drikkevand til toiletskyl er ressourcespild
  • Vil være fri for kalkaflejringer i vaskemaskine og toilet
  • Vil nedsætte dit forbrug af vaskepulver

Regnvand ifm. skybrud skal ses som ressource, udfordring og mulighed der skal håndteres – ikke som et problem. Genbrug af regnvand kan reducere behovet for trækket på de kostbare grundvandsressourcer.

Om Regnvand

Sekundavands- og Klimasikringsløsninger skal ses i sammenhæng med byens topografi og koteforhold. Disse må samtænkes til den blå og grønne by med øget biodiversitet og beplantning, som tillige reducerer storbyens ” varmeø-effekt”.

Vand løber nedad, følger den mindste modstands princip og er en trussel i sammenhæng med skybrud og oversvømmelse.

Ejendomme med regnvandsløsninger kan gøres mere brugsvenlige og markedsføres som grønne bæredygtige ejendomme med reducerede driftudgifter pr. m3 vand, reduceret spildevandsbidrag og spare høje forsikringer ved genbrug af regnvand og delvis afkobling til hovedkloakken lokalt.

Det vil lette presset på byens kloaksystem og minske risiko for vand i kælderen.