Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Smart Miljøstation

Smart Miljøstation

Et standardanlæg Smart Miljøstation har 8 stk. 5 m3 beholdere og muliggør kildesortering i 6-7 fraktioner:

Papir, hård plast, glas, metal, pap og køkkenaffald – senere biologisk affald.

Ved etablering af Smart Miljøstation hjemtages 600 liters beholdere fra den private grundejer og erstattes af 5 m3 betonbeholdere under terræn.

I disse monteres stål/alu kasser med krog, der kan hejses op med kran fra lastbil og tømmes vha. bundtømning.

Indkast i Smart Miljøstation sker over terræn i metalindkast med forskelligt designudtryk, overflade og farve til hver fraktion.

Smart Miljøstation

Mens beholderne hejses op, vil et sikkerhedshegn eller bundplade forhindre at man kan falde ned i hullet.

Smart Miljøstation anlæggene kan placeres på privat matrikel ud til vejareal, som kan nås via kran fra lastbil. Alternativt placeres beholderne på offentligt gade eller torveareal.

Smart Miljøstation anlægget fylder ca. 15 meter x 2,5 bredde x3 meters dybde. Det fortrænger evt. 3 P-pladser. I betonbeholderne til glas og metal isættes 4m3 metalkasser, da disse fraktioner vejer mere/ er tungere, ligesom man kan opdele indkast og beholdere i 2 kamre, rent teknisk.

Smart Miljøstation

Tømningsfrekvens er fra 1-6 uger – men ift. husholdningsaffald kan afhentning evt. ske 2 gange ugentligt.

De enkelte kommuner har lidt forskelligt regelsæt, men i København Kommune har man nu vedtaget retningslinier for Smarte Underjordiske affaldsbeholdere på såvel privat matrikel som i offentligt byrum.

Disse anlæg kan forbedres med låsesystemer for beboerne, fyldemeldere og nye veje/ ” pant” systemer, så man får betaling/ sparer penge ved affaldssortering – ala returflaske-pantsystemet. Beholderne kan suppleres med komprimatorer der trykker affaldet sammen – evt. drevet af solceller.Denne tilvalgsløsning er stadig meget dyr, selvom tømningsfrekvens kan reduceres for pap og plast.