Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Regnvand til toiletskyl

Regnvand til Toiletskyl

Regnvand til toiletskyl opsamles fra tagfladens tagrender, ledes via nedløbsrør igennem fundamenter til rør under kælderloft og ny regnvandsbeholder.

Herfra pumpes det via lodrette stigstrenge til toiletter.

Der skal ske overløb fra tank til faskine og monteres rensebrønde.

Ved 3 etages ejendomme kan tagvand normalt dække behovet.

Ved 5-6 etages ejendomme dækker det ca. 50 %.

Løsningen med etablering af regnvand til toiletskyl giver mening, når der alligevel skal skiftes stigstrenge – så kan der laves en ekstra stigstreng til regnvand.

Herved kan det gode grundvand bruges til madlavning og drikkes og der skal så ikke pumpes helt så meget vand ind til København fra omegnskommunerne.

Grundvandet kan holde længere til fremtidige generationer.

Regnvand til Toiletskyl

Der skal normalt søges såvel nedsivningstilladelse som byggetilladelse hos kommunen og laves nedsivnings/ infiltrationstest af hvor hurtigt vand kan afledes lokalt.

Ved etablering af regnvand til toiletskyl kan der ansøges om tilbagebetaling af kloakrefusionsmidler – dette bør undersøges som medfinansiering!