Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Regnvand til faskiner

Regnvand til faskiner

Regnvand til faskiner opsamles på tagfladen og ledes via nedløbsrør og rør under kælderloft til faskiner i terræn.

I København skal tagrender af zink coates med særlig overfladebehandling, så zink ikke udskilles til grundvand fra faskinen.

Regnvandet kan også føres over terræn til bassiner og bidrage til rekreativt element og havevandingssystem, med landskabsarkitekt-muligheder – og pumper drevet af solenergi.

Nedløbsrør kan tillige forsynes med studs til beholdere der opsamler regnvand til havevanding

Alternativt kan regnvandet føres til jordbede med særlig filterjord, der kan opsuge zinkpartikler mm.

Ved etablering af løsninger med regnvand til faskiner skal der normalt søges såvel nedsivningstilladelse som byggetilladelse hos kommunen. Der kan ansøges om tilbagebetaling af kloakrefusionsmidler som delvis medfinansiering.

Det fordrer delvis eller fuld afkobling til hovedkloak.