Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Regnvand til fællesvaskerier med Maxima-system

Regnvand til Fællesvaskerier med Maxima-system

Regnvand til fællesvaskerier opsamles på tagfladen og ledes via nedløbsrør og nye rør under kælderloft til regnvandsbeholder i kælder eller i terræn (overløb til faskine). Herfra pumpes det via vores vandcisterne til fællesvaskeriet.

Der suppleres med HOFOR postevand i tørkeperioder. Dette må ikke blandes med regnvand.

Ved 3 etages ejendomme kan tagvand normalt dække hele behovet for regnvand til fællesvaskerier.

Ved 5-6 etages ejendomme dækker det ca. 50 % af forbruget.

I København skal tagrender af zink stadig coates med særlig malerbehandling, så zink ikke udskilles til grundvand ifm. overløb ra regnvandstank til faskine.El forbrug til vaskemaskiner og pumper kan drives af solenergi fra paneler på taget.

Regnvand til Fællesvaskerier med Maxima-system Regnvand til Fællesvaskerier med Maxima-system Regnvand til Fællesvaskerier med Maxima-system

Ved brug af regnvand til fællesvaskerierer skal der søges om nedsivningstilladelse og byggetilladelse hos kommunen. Der kan ansøges om tilbagebetaling af kloakrefusionsmidler som medfinansiering mm. Det fordrer delvis eller fuld afkobling til hovedkloak.