Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Ydelser – Rådgivning og Entreprenørarbejde

Solar Lightning Consultants og Entreprise ApS arbejder på grundlag af Tilbuds- og Udbudslov, aftalesystemerne ABR 89, AB 92 og ABT 93 evt. i kombination med partnering

Rådgiverroller og -ydelser i ABR 89

– Almindelige Betingelser for Rådgivning

Vi kan gennem vort rådgiverfirma Solar Lightning Consultants ApS tilbyde flg.:

Bygherrerådgivning

Totalrådgivning

Delt rådgivning

Underrådgivning

Vi har standardaftaler for sådanne typer rådgivning

ABR 89 Rådgivning

Rådgivning og en byggesag følger normalt flg. faser iht. ABR 89 samt Byggeri og Planlægning 2012

Programfase / registrering af behov

Forslagsfase/ Ideoplæg

Projekteringsfase / Forprojekt – Myndighedsprojekt

Projekteringsfase / Hovedprojekt – Udbud – Kontrakter

Udførelsesfase/ byggeri – Projektopfølgning, Byggeledelse og Fagtilsyn

Aflevering – Idriftsættelse

Brugsfase/ drift – Inventar og udstyr og andre ydelser

1 og 5 års gennemgang

ABR 89 beskriver også Rådgiver-, projekterings- og byggelederens roller.

De faser, som beskrives i ABR 89, detaljeres yderligere i ydelsesbeskrivelserne Byggeri og Planlægning samt i Anlæg og Planlægning:

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning

ABR 89 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning (YB) samt Byggeri og Anlæg (BA) anvendes i vidt omfang som en del af aftalegrundlaget i forholdet mellem en rådgiver og dennes klient, eller en (total)rådgiver og dennes underrådgiver.

YB/ BA skal være aftalt mellem rådgiver og klient, og de enkelte ydelser, der ønskes leveret, skal beskrives udførligt i den konkrete aftale, fx som en henvisning til ydelserne i YB.

Der ses ofte henvisninger til YB i kontrakten med en række tilføjelser og fravigelser og/eller uddybninger. Enkelte professionelle bygherrer har lavet egne ydelsesbeskrivelser, men disse er oftest baseret på strukturen i YB/BA.

Der er intet krav om at YB skal anvendes ved aftaleindgåelse, og ydelser kan beskrives på anden vis

Honorarformer, der kan anvendes i rådgivning og byggesag

A: Honorar efter regning, medgået tid

B: Honorar efter byggeudgift, procentsats samt procentsats af pulje til uforudsete udgifter

C: Fast honorar

D: Blandingshonorar

E: Incitamentsaftaler – Partnering

Bestemmelser om tærskelværdier for rådgiverkontrakter skal følges. Solar Lightning Consultants og Entreprise ApS sikrer at dette sker.

Links til:

  • Bygherrerådgivning 2013 – bilag
  • Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2012 – bilag
  • ABR 89 – 1989 – bilag
  • Vejledning i valg af honorarform – 2008 – bilag
  • Gode råd om udbud – 2008 – bilag

Entrepriseforhold

Arkitekten spiller en vigtig rolle, når en bygherre skal udbyde en byggeopgave til en entreprenør. Kendskab til entrepriseforhold, herunder ikke mindst entrepriseret og entreprenørudbud, er derfor en vigtig disciplin for en arkitektvirksomhed. Solar Lightning Consultants ApS kan tillige forestå bygherreleverancer.

Entreprenørforhold og de væsentligste aftalegrundlag er beskrevet i AB 92 og ABT 93.

( Almindelige Betingelser 1992 / Almindelige Betingelser for Totalentrepriser 1993 )

Entrepriseforhold vedrører aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Disse kan udføres som fag-, stor-, hoved-, og totalentreprise. Systemleverancer/ særlig teknologi kan indgå heri.

Ved byggesager for offentlige myndigheder og andre offentligretlige organer skal udbudsloven følges, hvis de samlede håndværkerudgifter overskrider EU’s tærskelværdier. Ligger den samlede opgave under EU-tærskelværdier skal den offentlige byggeopgave udbydes efter tilbudsloven.

Udover rådgivning kan vi tilbyde vore kunder entreprenørarbejde, udført via vort Entrepriseselskab Solar Lightning Entreprise ApS

Kontakt os gerne på md@solarlightning.dk hvis du har en konkret forespørgsel eller vil vide mere.

Tlf. (0045) 61 312 681