Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Bæredygtige helhedsløsninger og systemleverancer

Solar Lightning tilbyder specialiseret rådgivning og systemleverancer med henblik på at skabe bæredygtige helhedsløsninger inden for:

 • Solenergi
 • Regnvand og Klima
 • Affald og genbrug
 • DGNB certificering
 • Energibesparelser

Disse løsninger kan leveres enkeltvis, i etaper eller kombineres hvorved synergieffekt opnås ift. miljøeffekt, økonomi og finansiering. De bæredygtige helhedsløsninger skaber også ekstra værdi i forbindelse med indstillinger og beslutningsoplæg samt beregninger og tilladelser.

Solenergi / PV – Photo Voltaic til grøn Co 2 neutral El produktion

 • Solceller til skrå og vandrette tagflader, bygningsintegration, P- arealer og på bar mark
 • Stativer
 • Invertere (der omdanner solstråler fra jævnstrøm til vekselstrøm) herunder hybridinvertere
 • Kabling og forstærkere
 • Omskiftere og batterier til lagring
 • Overvågningsanlæg med fjernaflæsning over IT-nettet
 • Intelligente bimålere med fjernaflæsning og tilvalg af årsregnskaber
 • ( omfatter ikke opkrævning hos lejere, andelshavere eller ejere )
 • transformere sammen med El-forsyningsselskab ved solceller på bar bark
 • Solfangere – PV – T i kombination med PV – Det CO 2 neutrale kraft- varmeværk
 • Fagentrepriser ( tømrer, aut. elektriker, stillads ) og byggestyring, koordination og fremdrift

Større solfangeranlæg kan leveres som særordrer i samlet systemleverance

Regnvand og Klimasikringsanlæg

 • Regnvandsanlæg til fællesvaskerier, toiletskyl og havevanding
 • Tanke til placering i jord og i kælderarealer
 • Filtre
 • Ledninger i jord og kældre
 • Diamantboring i fundamenter til rør
 • Stigstrenge – vandret og lodret og tilhørende boringer
 • Faskiner
 • Afkobling til hovedkloak

Affald og genbrug – under jordisk affalds- kildesortering på offentligt areal eller privat matrikel

 • Betonkasser i god kvalitet på 5 m3 der placeres så under jorden
 • Metalkasser der passer i betonkasser – 3m3, 4m3 og 5 m3
 • Sikkerhedssystem
 • Indkastbeholdere i forskellige kvalitetstyper over terræn
 • Låsetøj
 • Fyldemeldere
 • Solceller til Smart City brug – stand alone beholdere
 • Farvekoder til 7 forskellige fraktioner
 • Fagentreprise, Jord og gravning, forskalling, aut. kloakmester, brolægger
 • Ledningsoplysninger og ledningsejere – evt. omlægning af rør og ledninger i jord
 • Gade og vejbelysning og evt. omlæg af sådan

Energibesparelser

 • Energiruder og dørpartier af glas
 • Isolering mod varmetab og undgå træk – tag, fag og gulve
 • Køleanlæg ( sammen med ingeniørfirma)

Herudover kan der rådgives om øvrige fraktioners håndtering og byttecentral på privat matrikel i særligt skur.