Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

CO2 neutrale solcelleanlæg på terræn


solcelleanlæg på terræn

Solceller kan kombineres med Termopaneler på bagsiden – en Combi model, der leverer Kraft/El og Varme/varmt vand til centralvarme og varmt brugsvand. Combi panelerne placeres på stativer mod syd, fastholdt i rør, anbragt i jorden eller fastholdt med ballast af betonelementer.

Etablering af solcelleanlæg på terræn forudsætter en teknisk løsning, hvor der beregningsmæssigt er taget højde for nat/dag situation og sommer/vinter samt muligheder og vilkår for lagring og cirkulation.

Combi modellen udnytter arealer dobbelt så godt. Den sikrer udvikling af forholdet mellem el og vandets energi med henblik på teknisk ydeevneoptimering og bedre og billigere lagring af såvel El som varme.