Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

Om Affaldssortering

affaldssortering

Når affald kildesorteres i rene fraktioner, kan materialer bedre genbruges.

Smarte underjordiske beholdere på 5 m3 giver 8 x så god volumen-udnyttelse, reducerer tømningsfrekvens og billigere afhentningsudgift.

Ved færre lastbiltømninger og når modellen har vundet indpas, kan udgift til affaldsgebyrer reduceres og bruges til afbetaling af Smart Miljøstationer gennem et forbedret takst- og affaldsregulativ.

De `kostbare` gård arealer kan udnyttes bedre til leg, rekreativt ophold, fælles spisning udendørs og grønnere beplantning.

affaldssortering

I byerne har man brugt gårdene til skraldebeholdere.

De nuværende affaldsbeholdere er op til 600 liters plastbeholdere på hjul. Beholderne tiltrækker rotter og lugter.

I middelalderbyens huse og tætte brokvarterer er adgangsforhold dårlige og visse steder er der kun plads til afhentning af køkkenaffald og ikke til sortering af øvrige fraktioner.

Når man øger antallet af fraktioner og beholdere til udsortering, presses arealudnyttelsen i gårdene. Der håndteres også storskrald og farligt affald.

Skærpede sikkerhedskrav bedre arbejdsmiljø pga. giver færre løft men de besværlige adgangsforhold resulterer så i en lidt større udfordring.