Værdiskabelse

Bæredygtig udvikling

×
Logo green member
×
Logo green member

CO2 neutralt solfangeranlæg på terræn

solfangeranlæg på terræn

Solfangere på terræn er oplagt især i O4 områder uden forsyningspligt og ifm. lokale varmeværker og landsbyfællesskaber.

Solfangerne placeres i lange rækker mod syd på stativer fastholdt i rør i jorden eller med betonklodser som ballast.

Der føres fjernvarmerør under terræn mellem solfangeranlægget og bebyggelse.

Disse kan suppleres med varmepumper og lager til håndtering af temperaturforholdet mellem dag og nat og vinter/sommer sæsoner (efter beregning af energieffektivitet og energitab).